Drogfri ungdom som får stöd av vårt baspaket

Baspaket

Mål & Vision arbetar med förändring av beteenden. Med vårt baspaket hjälper vi den unga vuxna att hitta motivation och en inre drivkraft. Vårt arbete handlar om att förändra tankemönster och bygga en sund daglig struktur för den inskrivne.

Verksamheten är individuellt anpassad och utgår ifrån det överenskomna uppdrag som är upparbetat tillsammans med placerande socialsekreterare. Under den första tiden på Mål & Vision görs en screening av den inskrivnes situation och utifrån den utformas en genomförandeplan för att på så sätt planera den tiden på Mål & Vision.

En viktig del för att tiden på Mål & Vision skall bli så bra som möjligt är att den präglas av drogfrihet.

En utgångspunkt för oss är att ha en helhetssyn, vi tar hänsyn till den unga vuxnas totala livssituation.

Vi arbetar med livslust och hopp.

I vårt baspaket ingår

 • En individanpassad sysselsättning (t.ex. praktikplats/skola).
 • Personlig utvecklingsplan Individuella lösningar och behandlingsplaner med den unge vuxna i centrum.
 • Realitetsorientering.
 • Nätverksarbete.
 • Aktiviteter.
 • Nödvändiga försäkringar.
 • Busskort.
 • Drogkontroller.
 • Dygnet-runt-beredskap. Hög tillgänglighet, personal kan nås dygnet runt, året runt.
 • Helhetslösningar där vi ansvarar för ett tydligt samband mellan de olika delarna.
 • Sysselsättning, Nätverk, Fritid, Boende och Ekonomi. Vår coach är en sammanhållande länk mellan ung vuxen, familj, socialtjänst och övriga samarbetspartners.
 • Flitpeng/lunchersättning. Ekonomi är en viktig del i vår verksamhet, här utgår vi ifrån att den unge vuxne ska lära sig att leva på socialtjänstnormen.