Ensamkommande kille

Ensamkommande barn – EKB

Barn som kommer ensam till Sverige för att söka asyl och är under 18 år räknas som ensamkommande barn. Vi vet att någon som ensam tagit sig till ett främmande land för att undkomma krig, svält och terror besitter en enorm kapacitet/styrka och som med rätt stöd har alla möjlighet att skapa sig ett balanserat och meningsfullt liv här i Sverige.

På Mål & Vision lägger vi stor vikt vid individens egna styrkor och skräddarsyr ett professionellt vuxenstöd utifrån de behov som finns. Vi prioriterar insatser som bidrar till ett fysiskt och psykiskt välmående, trygga relationer, självständighet och en smidig integrering i samhället.

För att uppnå detta arbetar i bla med; Stöd inom utbildning och språklig utveckling, praktikplatser och arbetsplatser, förenings- och idrottsliv, självständigt boende, dygnet runt-jour och ekonomisk medvetenhet.

Vi finns till hands när det behövs och vi tror att allt är möjligt

Vårt arbete med ensamkommande

Vi arbetar för att främja trygga relationer till såväl vuxna som jämnåriga och stöttar den unga vuxna i sin kontakt med familjen i hemlandet, lärare. Handledare, socialtjänst, gode män, migrationsverket, sjukvården och andra viktiga instanser.

Vårt arbetssätt präglas av en kulturell ödmjukhet och en förståelse för komplexiteten i mötet mellan olika kulturer. Att förmedla hur det svenska samhället är uppbyggt och fungerar ingår som en del i våra arbetsuppgifter. Vi tror på individanpassade helhetslösningar som på sikt leder till ett självständigt liv.

Lång erfarenhet

Mål & Vision har mångårig erfarenhet av arbete med ensamkommande flyktingbarn och unga vuxna med annan etnisk bakgrund, bla från arbete med ensamkommande barn i Tensta, Rinkeby, Rosengård, Skåne, Malmö, Umeå och Västerbotten.