Kvinna som håller ett hjärta av lampor

Om Mål & Vision

Mål & Vision startade 2010 av 3 erfarna socialarbetare. Vi är en småskalig verksamhet som garanterar närhet och möjliggör relationsbygge till den unge vuxne och dess nätverk. Vår filosofi är att alla har en möjlighet att förändra sitt beteende.

Mål & Vision erbjuder en individuellt anpassad vård utformad efter varje unik individs stödbehov och utvecklingsmöjligheter. Struktur, livskunskap, engagemang och möjligheter är ledord i vår verksamhet. Vi integrerar socialt arbete med individuell coachning. Mål och Vision har i dag en personalgrupp som består av 6 st coacher, med en bred kompetens och varierande erfarenheter. Vilket ger goda förutsättningar till matchning till olika typer av problematik.

Mål & Vision försöker medverka till att individen inser sin problemsituation och därmed aktivt tar kontroll/kommando över sitt liv för att öka sin självbild. Individen ska med aktivt stöd av personal på Mål & Vision utveckla sina förmågor och lära sig etablera relationer i och utanför hemmet. Utifrån dennes förutsättningar hitta rimliga uppnåeliga mål för att lyckas. Vi undviker att ”problematisera” individen för att istället lyfta fram dennes nya möjligheter.

Verksamheten vilar på 4 ben; Boende, Nätverk, Sysselsättning och Fritid.

Ung kvinna med boendestöd

Boende – Boendestöd

Vi erbjuder individuellt boendestöd / stödboende, där den unga får en möjlighet att lära sig att sköta sin egen lägenhet. Som stöd har hen sin coach från Mål & Vision. Alla får efter individuellt behov träning i städning vardagssysslor. Det kan vara; tvätt, matlagning, ekonomisk planering, hygien samt regler gentemot grannar och kompisar. Se mer vad som ingår under rubriken Boendestöd.

Ett nätverk bestående av fyra personer

Nätverk

I nätverksarbetet fokuserar vi på att återuppbygga relationer till viktiga personer i den ungas nätverk eller bygga upp nya nätverk. De flesta är i behov av ett fungerande nätverk för sin trygghet och utveckling. Vår coach arbetar med att samordna och länka ihop nya nätverk. Det gäller att hitta positiva personer som kan fungera både som social kontroll och som stöd.

Ung kvinna som studerar

Sysselsättning

När man är inskriven på Mål & Vision skall man ha någon form av sysselsättning. Vilken sysselsättning man har är ytterst individuellt och kan variera. Från att den unga studerar på gymnasiet eller annan skola eller har en praktikplats. Det kan också vara att coachen lägger upp ett individuellt veckoschema med bland annat träffar och träning mm.

Styrketräning som fritidsaktivitet

Fritid

När man skrivs in hos oss har den unge ofta få eller inga fritidsaktiviteter. Vi arbetar för att hen ska få en aktiv fritid då det kan ge positiva effekter på vad man gör på sin lediga tid. Samt att ens nätverk växer. Vi försöker återuppta tidigare, eller hitta nya positiva intressen. Som en del av vårt arbete använder vi oss av evidensbaserade metoder som MI och ART/rePULSE.