Vår målgrupp

Vår målgrupp

Mål & Vision riktar sig mot unga vuxna, både killar och tjejer, i åldern 17-30 år. Vår målgrupp har hamnat i negativa och destruktiva mönster men har viljan av att förändra sin livssituation.

Vi arbetar individuellt med socialt förändringsarbete och är ett alternativ till institutionsplacering eller som eftervård. Varje inskriven får två personliga coacher. De som väljer boendepaketet får ett individuellt boendestöd i egen lägenhet med dygnet runt jour.

Vi ger den unga vuxna en bra möjlighet att hitta sin plats i samhället. Där boende och daglig sysselsättning är två stora bitar. Övriga delar i vår helhetslösning är nätverk, fritid och ekonomi.

Coacherna på Mål & Vision fungerar som en sammanhållande länk i den ungas liv. De knyter samman kontakter med familj, socialtjänst, skola, handledare och eventuellt andra myndigheter.

Vi arbetar med

Kriminalitet, Neuropsykiatriska diagnoser, Drogmissbruk, Social problematik, Dysfunktionell hemmiljö och Spelmissbruk.

Alltid till hands

Mål & Vision har en hög tillgänglighet och ni når personal dygnet runt, året runt.