Ung kvinna med boendestöd

Stödboende

Vi erbjuder stödboende i individuellt anpassade lägenheter runtomkring i Umeå, Malmö och Skåne. Mål och Vision arbetar med träningsboenden, där ingår en väl strukturerad ADL-träning (Allmän Daglig Livsföring)/färdighetsträning.

Vårt stödboende är en tjänst för unga vuxna som är i behov av ett eget boende med individuellt anpassad tillsyn eller omsorg. Stödet riktar sig främst mot de unga som redan påbörjat en positiv livsförändring och nu behöver stöd och för att upprätthålla den och fortsätta utvecklas. Med vårt coachande förhållningssätt hjälper vi den unga att se hur små åtgärder kan leda till stora förändringar.

Det primära syftet är att ge stöd så att den unga kan möta och hantera vardagslivets olika situationer. Vår coach stöttar den unga i att klara sitt hem och sin vardag, alla får efter individuellt behov utbildning/träning i städning, tvätt, matlagning, ekonomisk planering, hygien samt regler gentemot grannar och kompisar.

Vi arbetar alltid utifrån den enskilda individens behov och ett långsiktigt perspektiv. Den unga får växa inom en tydlig ram där vi fokuserar på ett stabilt boende och social inkludering.

I stödboende ingår bland annat

  • Hyresavgift
  • Dygnet runt beredskap
  • Möblerad lägenhet
  • Hemförsäkring
  • El
  • Ekonomi (i nivå med försörjningsstöd)
  • Individuellt stöd i bla ekonomi, mathållning, handling, tvätt och städ.
  • Regler och förhållningssätt gentemot grannar och kamrater.