Bild ett

Vägen tillbaka

Vi arbetar med unga vuxna med psykosocial problematik, relationsproblem, missbruk och kriminalitet. Vi tar emot unga vuxna där socialtjänsten ansvarar för bedömningen att öppenvård är möjlig. Vi skapar positiva sammanhang som ger individen framtidstro och egenvärde...
Läs mer om vår verksamhet
Bild två

Vägen tillbaka

Vi arbetar med unga vuxna med psykosocial problematik, relationsproblem, missbruk och kriminalitet. Vi tar emot unga vuxna där socialtjänsten ansvarar för bedömningen att öppenvård är möjlig. Vi skapar positiva sammanhang som ger individen framtidstro och egenvärde...
Läs mer om vår verksamhet
Bild tre

Vägen tillbaka

Vi arbetar med unga vuxna med psykosocial problematik, relationsproblem, missbruk och kriminalitet. Vi tar emot unga vuxna där socialtjänsten ansvarar för bedömningen att öppenvård är möjlig. Vi skapar positiva sammanhang som ger individen framtidstro och egenvärde...
Läs mer om vår verksamhet
Bild fyra

Vägen tillbaka

Vi arbetar med unga vuxna med psykosocial problematik, relationsproblem, missbruk och kriminalitet. Vi tar emot unga vuxna där socialtjänsten ansvarar för bedömningen att öppenvård är möjlig. Vi skapar positiva sammanhang som ger individen framtidstro och egenvärde...
Läs mer om vår verksamhet
En öppenvårdsverksamhet med helhetslösningar i Umeå, Stockholm & Skåne
Vårt baspaket

Baspaketet

 

Mål & Vision arbetar med förändring av beteenden, att hitta motivation och den inre drivkraften. Vårt arbete handlar om att förändra tankemönster och bygga en sund dagligstruktur för den inskrivne.

 

Verksamheten är individuellt anpassad och utgår ifrån det överenskomna uppdrag som är upparbetat tillsammans med placerande socialsekreterare. Under den första tiden på Mål & Vision görs en screening av den inskrivnes situation och utifrån den utformas en genomförandeplan för att på så sätt planera den tiden på Mål & Vision.

 

En utgångspunkt för oss är att ha en helhetssyn, vi tar hänsyn till den unga vuxnas totala livssituation. Vi arbetar med livslust och hopp.

 

En viktig del för att tiden på Mål & Vision skall bli så bra som möjligt är att den präglas av drogfrihet.

 

I vårt grundpaket ingår

 • En individanpassad sysselsättning (t.ex. praktikplats/skola).
 • Personlig utvecklingsplan Individuella lösningar och behandlingsplaner med den unge vuxna i centrum.
 • Realitetsorientering
 • Nätverksarbete
 • Aktiviteter
 • Nödvändiga försäkringar.
 • Busskort
 • Drogkontroller
 • Dygnet-runt-beredskap. Hög tillgänglighet, personal på Mål & Vision kan nås dygnet runt, året runt.
 • Helhetslösningar där Mål & Vision ansvarar för ett tydligt samband mellan de olika delarna.
 • Sysselsättning, Nätverk, Fritid, Boende och Ekonomi. Coachen på Mål & Vision är en sammanhållande länk mellan ung vuxen, familj, socialtjänst och övriga samarbetspartners.
 • Flitpeng/lunchersättning (Ekonomin är en viktig del i vår verksamhet, här utgår vi ifrån att den unge vuxne ska lära sig att leva på socialtjänstnormen).