Bild ett

Vägen tillbaka

Vi arbetar med unga vuxna med psykosocial problematik, relationsproblem, missbruk och kriminalitet. Vi tar emot unga vuxna där socialtjänsten ansvarar för bedömningen att öppenvård är möjlig. Vi skapar positiva sammanhang som ger individen framtidstro och egenvärde...
Läs mer om vår verksamhet
Bild två

Vägen tillbaka

Vi arbetar med unga vuxna med psykosocial problematik, relationsproblem, missbruk och kriminalitet. Vi tar emot unga vuxna där socialtjänsten ansvarar för bedömningen att öppenvård är möjlig. Vi skapar positiva sammanhang som ger individen framtidstro och egenvärde...
Läs mer om vår verksamhet
Bild tre

Vägen tillbaka

Vi arbetar med unga vuxna med psykosocial problematik, relationsproblem, missbruk och kriminalitet. Vi tar emot unga vuxna där socialtjänsten ansvarar för bedömningen att öppenvård är möjlig. Vi skapar positiva sammanhang som ger individen framtidstro och egenvärde...
Läs mer om vår verksamhet
Bild fyra

Vägen tillbaka

Vi arbetar med unga vuxna med psykosocial problematik, relationsproblem, missbruk och kriminalitet. Vi tar emot unga vuxna där socialtjänsten ansvarar för bedömningen att öppenvård är möjlig. Vi skapar positiva sammanhang som ger individen framtidstro och egenvärde...
Läs mer om vår verksamhet
En öppenvårdsverksamhet med helhetslösningar i Umeå, Stockholm & Skåne
Ensam kvinna

Om Mål & Vision

 

Mål & Vision startade 2010 av 3 erfarna socialarbetare. Vi är en småskalig verksamhet som garanterar närhet och möjliggör relationsbygge till den unge vuxne och dess nätverk. Vår filosofi är att alla har en möjlighet att förändra sitt beteende.

 

Mål & Vision erbjuder en individuellt anpassad vård utformad efter varje unik individs stödbehov och utvecklingsmöjligheter. Struktur, livskunskap, engagemang och möjligheter är ledord i vår verksamhet. Vi integrerar socialt arbete med individuell coachning. Mål och Vision har i dag en personalgrupp som består av 6 st coacher, med en bred kompetens och varierande erfarenheter. Vilket ger goda förutsättningar till matchning till olika typer av problematik.

 

Mål & Vision försöker medverka till att individen inser sin problemsituation och därmed aktivt tar kontroll/kommando över sitt liv för att öka sin självbild. Individen ska med aktivt stöd av personal på Mål & Vision utveckla sina förmågor och lära sig etablera relationer i och utanför hemmet. Utifrån dennes förutsättningar hitta rimliga uppnåeliga mål för att lyckas. Vi undviker att ”problematisera” individen för att istället lyfta fram dennes nya möjligheter

 

Verksamheten vilar på 4 ben; Boende - Nätverk - Sysselsättning - Fritid.

 

Boende - Boendestöd

Individuellt boendestöd, där den unga får en möjlighet att lära sig att sköta sin egen lägenhet med hjälp av sin coach från Mål & Vision. Se mer under rubriken Boendestöd.

 

Nätverk

I nätverksarbetet fokuserar vi på att återuppbygga relationer till viktiga personer i den ungas nätverk eller bygga upp nya nätverk. Detta då de flesta är i behov av ett fungerande nätverk för sin trygghet och utveckling. Coachen på Mål & Vision arbetar med att samordna och länka ihop nya nätverk. Det gäller att hitta positiva personer som kan fungera både som social kontroll och som stöd.

 

Sysselsättning

När man inskriven på Mål & Vision skall man ha någon form av sysselsättning. Detta är dock ytterst individuellt och kan variera från att den unga går på gymnasiet, folkhögskola, har en praktikplats till att coachen lägger upp ett individuellt veckoschema med träffar med Mål & Vision, träning mm.

 

Fritid

När man skrivs in i Mål & Vision har den unge ofta få eller inga fritidsaktiviteter. Vi arbetar mycket för att den unga skall få en aktiv fritid, detta då det kan ge positiva effekter på vad man gör på sin lediga tid samt att man utökar sitt nätverk.Vi försöker få den unga att återuppta tidigare intressen eller hitta nya positiva intressen.


Som en del av vårt arbete använder vi oss av evidensbaserade metoder som MI och ART/rePULSE.