Bild ett

Vägen tillbaka

Vi arbetar med unga vuxna med psykosocial problematik, relationsproblem, missbruk och kriminalitet. Vi tar emot unga vuxna där socialtjänsten ansvarar för bedömningen att öppenvård är möjlig. Vi skapar positiva sammanhang som ger individen framtidstro och egenvärde...
Läs mer om vår verksamhet
Bild två

Vägen tillbaka

Vi arbetar med unga vuxna med psykosocial problematik, relationsproblem, missbruk och kriminalitet. Vi tar emot unga vuxna där socialtjänsten ansvarar för bedömningen att öppenvård är möjlig. Vi skapar positiva sammanhang som ger individen framtidstro och egenvärde...
Läs mer om vår verksamhet
Bild tre

Vägen tillbaka

Vi arbetar med unga vuxna med psykosocial problematik, relationsproblem, missbruk och kriminalitet. Vi tar emot unga vuxna där socialtjänsten ansvarar för bedömningen att öppenvård är möjlig. Vi skapar positiva sammanhang som ger individen framtidstro och egenvärde...
Läs mer om vår verksamhet
Bild fyra

Vägen tillbaka

Vi arbetar med unga vuxna med psykosocial problematik, relationsproblem, missbruk och kriminalitet. Vi tar emot unga vuxna där socialtjänsten ansvarar för bedömningen att öppenvård är möjlig. Vi skapar positiva sammanhang som ger individen framtidstro och egenvärde...
Läs mer om vår verksamhet
En öppenvårdsverksamhet med helhetslösningar i Umeå, Stockholm & Skåne
Psykosociala problem

Öppenvård - Vår öppenvårdsverksamhet

 

Mål & Vision bedriver öppenvård och arbetar med unga vuxna med psykosocial problematik. Verksamheten riktar sig till båda könen. Vi arbetar med förändringsprocesser och utveckling av unga vuxna och deras nätverk. Vi har kontor i Umeå Västerbotten, Stockholm samt i Malmö Skåne.

 

Inskrivna i Mål & Vision väljer av egen fri vilja att samarbeta med oss i hopp om att det ska leda till en väsentlig förändring av deras livsföring.

 

Vårt koncept för öppenvård hämtas från det salutogena förhållningssättet, där fokus riktas mot det friska och fungerande för att stärka inneboende förmågor mot ett hälsosamt liv.

 

Utifrån denna grundidé arbetar vi utifrån en etablerad metod som fokuserar på sammanhanget (KASAM). Metoden är indelad i tre delar; "Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet", motsvarande "Jag förstår, jag kan och jag vill". Vilket i praktiken innebär att fokusera på att skapa ett så optimalt sammanhang som möjligt för var och en, för bästa möjliga mående. Vikten läggs på den egna personliga utvecklingen i en positiv och trygg miljö tillsammans med fungerande och närvarande vuxna i ett socialt sammanhang.

 

Att hitta positiva sammanhang för de inskrivna, vare sig det är på praktikplatser, i skolan eller på fritiden är således en viktig beståndsdel i vår öppenvårdsverksamhet.

 

Mål & Vision erbjuder ett genuint psykosocialt förändringsarbete genom att

  • Begripliggöra situationen individen befinner sig i samt att hur göra den hanterbar
  • Synliggöra och förklara svårigheter för att få rätt stöd, hantera problematik och inse/förstå sina möjligheter till förändring.
  • Medverka till att individen med rätt verktyg kan påverka sin egen personlig utveckling
  • Aktivt finnas med i vardagen där individen befinner sig
  • Betona det positiva, ge beröm och belöna allt positivt.
  • Förtydliga helhetskänslan av en strukturerad tillvaro för att få framtidstro samt att ta kontroll över sin egen situation.
  • Arrangera positiva sammanhang/sammankomster där individen ska utvecklas/inspireras, tex genom arbetsplatsbesök, fritidsaktiviteter och strukturerade samtal/processinriktade möten kring livskunskap, självkänsla, självförtroende, värderingar, kriminalitet och missbruk
  • Erbjuda en helhetssyn - allt ifrån boende, ekonomi och sysselsättning till fritid och nätverk.

Har ni några frågor om vår öppenvård är ni välkomna att kontakta oss:

 

Öppenvård i Umeå Västerbotten

 

Öppenvård i Stockholm

 

Öppenvård i Malmö Skåne