Bild ett

Vägen tillbaka

Vi arbetar med unga vuxna med psykosocial problematik, relationsproblem, missbruk och kriminalitet. Vi tar emot unga vuxna där socialtjänsten ansvarar för bedömningen att öppenvård är möjlig. Vi skapar positiva sammanhang som ger individen framtidstro och egenvärde...
Läs mer om vår verksamhet
Bild två

Vägen tillbaka

Vi arbetar med unga vuxna med psykosocial problematik, relationsproblem, missbruk och kriminalitet. Vi tar emot unga vuxna där socialtjänsten ansvarar för bedömningen att öppenvård är möjlig. Vi skapar positiva sammanhang som ger individen framtidstro och egenvärde...
Läs mer om vår verksamhet
Bild tre

Vägen tillbaka

Vi arbetar med unga vuxna med psykosocial problematik, relationsproblem, missbruk och kriminalitet. Vi tar emot unga vuxna där socialtjänsten ansvarar för bedömningen att öppenvård är möjlig. Vi skapar positiva sammanhang som ger individen framtidstro och egenvärde...
Läs mer om vår verksamhet
Bild fyra

Vägen tillbaka

Vi arbetar med unga vuxna med psykosocial problematik, relationsproblem, missbruk och kriminalitet. Vi tar emot unga vuxna där socialtjänsten ansvarar för bedömningen att öppenvård är möjlig. Vi skapar positiva sammanhang som ger individen framtidstro och egenvärde...
Läs mer om vår verksamhet
En öppenvårdsverksamhet med helhetslösningar i Umeå, Stockholm & Skåne
Målgrupp

Målgrupp

 

Mål & Vision riktar sig mot Unga vuxna, både killar och tjejer, i åldern 17-30 år som hamnat i negativa och destruktiva mönster men som har viljan av att förändra sin livssituation.

 

Vi arbetar individuellt med öppenvård och är ett alternativ till institutionsplacering eller som eftervård. Varje inskriven får två personliga coacher. De som väljer boendepaketet får ett individuellt boendestöd i egen lägenhet med dygnet runt jour.

 

Vi ger den unga vuxna en bra möjlighet att hitta sin plats i samhället. Där boende och daglig sysselsättning är två stora bitar. Övriga delar i vår helhetslösning är nätverk, fritid och ekonomi.

 

Coach på Mål & Vision fungerar som en sammanhållande länk i den ungas liv, i kontakter med familj, socialtjänst, skola, handledare eller ev andra myndigheter.

 

Vi arbetar med

  • Kriminalitet
  • Neuropsykiatriska diagnoser
  • Missbruk
  • Socialproblematik
  • Dysfunktionell hemmiljö
  • Spelmissbruk
  • Ensamkommande flyktingbarn

Alltid till hands

Mål & Vision har en hög tillgänglighet då man alltid kan nå någon på vår jourtelefon 090 77 06 10.